גנזך

הקהילה הטולקינאית לא תרמה רק בהרחבה ובהעמקה של דיונים ונושאים העוסקים בטולקין. חלק נוסף וניכר בתרומה זו הוא בחשיפת הקהל קורא העברית לקטעים מיצירותיו של טולקין שלא ראו אור מעולם בעברית. זאת, על ידי תרגום קטעים שונים מספרים באנגלית לעברית. עבודת התרגום, על אף אופייה המתיש, מורט־העצבים והרובוטי לעיתים, היא חשובה במיוחד, מאחר ואין עוד פעולה דרכה נחשף הקהל קורא־העברית לטקסטים טולקינאיים "אוריגינאליים".

בחלק זה ריכזנו, בין השאר, תרגומים שנעשו לטקסטים של טולקין אשר לא פורסמו בספרים שתורגמו לעברית. אלו הם בעיקר טקסטים מתוך "ההיסטוריה של הארץ התיכונה" אשר מביאים מידע נוסף וחשוב על עלילת שר הטבעות והסילמאריליאון. כמו כן מופיעים תרגומים לפרקים מתוך Unfinished Tales, שנכתבו כאשר זה עדיין לא יצא לאור בעברית.

מאמרים ותרגומים נוספים ניתן למצוא באתר נומנור.


מתוך The History of Middle-earth

כרך 3: שירת ליתיאן
כרך 3: מפלת פינגולפין
כרך 4: האמבאראקאנטה
כרך 5: נבואתו השניה של מאנדוס
כרך 9: האפילוג שניגנז לשרה"ט
כרך 10: נאום פיאנור
כרך 10: פיאנור ופינגולפין
כרך 10: האתראבת
כרך 10: איינולינדאלה אלטרנטיבית
כרך 10: רשימות על מניעים בסילמאריליאון
כרך 10: על האורקים
כרך 12: הצל החדש
כרך 12: סאורון ואר-פאראזון
כרך 12: על גלורפינדל
כרך 12: על קירדאן

מתוך ה־Unfinished Tales

המסע לארבור
המצוד אחר הטבעת
שיחתם של הורין ומורגות
האלסאר
טואור ואולמו

תרגומים נוספים

חטאו הלא-כל-כך-סודי של טולקין - מאמר מאת הלגה ק. פבסקאנגר, בתרגומה של עדי גלבוע.
המפרי קארפנטר: הביוגרפיה של ג'.ר.ר טולקין, פרק א'. תרגום: יובל ווליס.
טום שיפי על טורין טוראמבאר. תרגום: יובל ווליס.