דיונים

בחלק זה ניתן לקרוא דיונים נבחרים שהתקיימו בפורומי הקהילה הטולקינאית ברשת. הדיונים נלקחים מכל הפורומים הנוגעים ליצירה הספרותית והם מובאים בשלמותם, למעט שינויי עריכה קלים.
הדיונים עוסקים בדרך־כלל באספקטים יותר מתקדמים בשר הטבעות ובשאר יצירותיו של טולקין.

גורל בשר הטבעות: מגאנדאלף ועד טורין
דעות על הקהילה
האם אורקים הם אכן בני אלמוות?
האם היהודים דומים לגמדים?
האם הנשרים יכלו לחדור למורדור?
האם סאורון השאיר את טבעתו מאחור כאשר יצא לנומנור?
האם פרודו נכשל במשימתו?
הו, הספר האדום
הססגוניות והרוע אצל טולקין
הצפון מול הדרום - המציאות מול האגדה
הרע והמכוער
השוואה בין 'הארי פוטר' ל'שר הטבעות'
יצורי תחום-ארדה, בני האל ומלאכיו
כתבה על הקהילה הטולקינאית בביטאון הקהילה הגרמנית
מדוע אוהבים את שר הטבעות
מדוע אין מניין בקהילה?
מדוע הנשרים לא הטיסו את נושא הטבעת להר האבדון?
מחשבות בנושא דת ואמונה
מי הגיבור האמיתי בשר הטבעות?
מרי וציות בשר הטבעות
נשק ותחמושת
על גלאמדרינג
על הגורל ובחירת הנולדור בעידן הראשון
על פעמון הים
עמוד הקלון של היוהרה
תפיסת המוות של טולקין