מפגשי שנת 200517/3/2005 מפגש בהרצליה
11/5/2005 מפגש ביער בן־שמן