· Nyárë Volsungion ·

Parma atta yunquë - Recino nyárë torniryaron, ar i malto estana Andwariva foa

(This text is quite old (9/2001), so it may contain many grammar mistakes)

"I nyárë yesetya," Recin equë. "Hrítmar atarinya essë, taura ar herenya nér; ar minya yondorya estana Fafnir, tatya yondorya Sírehuo, ar inyë né i nelya, ar i antitta lá te taurasseo ar haryesseo márar caralar, nan nen curua móta anganen, ar telpenen, ar maltanen, ar pollen carë márar engwi or ermar. Toronnya Sírehuo haryanë curu lá ve haryanen, ar órë lá ve haryanen, an néro meletya halaroita, epe ilqueni sínome; néro ve sírehuo mi aurë, ar oi i marnë síressë, ar collë halar rávanna mir antorya, ar roimerya oi tulyane atarelmanna, ar ta né mára son; an i úvea roimeo mandë sírehuohelmaryassë, ar apa tulne máranna, ar mantë eressë, ar fumnë, an parca cemessë úpollero cenë. Nan Fafnir né analta ar anwalca, ar pollë estata harmarya ilnati.
"Si," quetë Recin, "ëanë nauco estana Andwari, i oi marnë ta lantasíressë, ya estana Andwariva lantasírë, i né ve nenráca, ar haryanë apsa son, an limbë halar nér i lantasíressë; si Sírehuo, torninya, oi haitanë minnë i lantasírenna, ar tulyanë halar cemenna, ar metyanerot minë ar minë i rávassë. Ar san Otin, Loci, ar Hoenir, vantala tientassen, tuller Andwariva lantasírenna, ar Sírehuo ahartië salmo lingwë, ar mantë ta fúmala i rávanna; san Loci hartanë ondo ar hectanë ta Sírehuonna, ar haryanë nururya ve ta; i valar nér alassië raimento, ar yesetyaner hónenië i sírehuohelma; ar andúnessë tullentë coanna Hrítmaro, ar tananentë sonna ya ahártientë: yan metyanerot máryat ten, ar hractanerot nanwendan sa, maurentë quatië i sírehuohelma maltanen, ar untúpië ta lá cullonen; yan tultanentë Loci hostië malta ten; tullero Ranna, ar hartanë raimarya, ar apa yana lendë Andwariva lantasírenna, ar hectanë i raima antavë i nenráco, ar i nenráca lintavë lendë i raimanna ar hartaina,. Apa yana Loci equë --

   "'Man hala halaron,
   Wilë tulcavë celumessë,
  Nan úisítimië titta i nólë tirieo?
   Caselya maurelyë tirië,
   Maro Angamandossë,
  Ar hira nin i nécar neni nárë.'

"Nenquentero --

   "'Anwari hos estë ni,
   Estë Oinn atarinyo,
  Or limbë lantasíre opólien carië;
   Nornen marto faica,
   Sina cuilë metyë nissë
  Linquë tiessë oi vantië.'

"San Loci cennë i Anwariva malta, ar lúmessë ehëhtiero i malta, haryanero minë corma eressë, ar yana yando Loci hartanë sollo; san i nauco vantanero unquenna i ondoron, nyényë, malta corman, yanan ar ilya i malto yando, tan nuva i raccessë aiquen ya haryuva ta apa.
"Si i valar tuller Hrítmarenna, ar quantë i sírehuohelma, ar penyanë ta taliryanen, ar maurenentë untúpië ta aqua maltanen: nan lúmessë yana car Hrítmar tullë, ar cennë minë i antoloxion, ar quentë ten untúpië yanto; san Otin hartanë i corma, Andwariva lanwa, maryallo, ar untúpanë i loxë tanen; san lirnë Loci --

   "'Malta farëa, malta farëa,
   Velicë nanwenda, haryaro,
  An yana casenya almanen hepuvanyë;
   Nan elyë ar yondolya
   Úvalyë alya
  I racca nuva elyenna.'

"San," quetë Recin, "Fafnir macnë atarirya, haryanenyë únat i harmo, ar vantanero tiessë úmëo, ya yesetyanero metya nóressë vahaia, ar avanë anta i almallo aiquenenna, ar yan carinaro anfaica lókerion, ar oi hárë harmanna yana: nan nin, lendenyë i aranenna ar carina tanoturya; ar yana ná i nyárë i tio atarinyo alma né vanwa nillo, ar i tio toronnyo nanwenda vanwa nillo."
Yana equë Recin; apa yana lúmë malta estana laurëasírehuo, ar lá tyarwenen ya lá yana.
Nan Sigurd nanquentë, "limbë haryanelyë ná vanwa, ar nossenerlya carina úmëa limbë! Nan si, cara macil curwelyanen, macil ve úner polë carië ve ta; yan nai caruvanyë velicë carwer tanen, ai órenya lavuva tan, ar tyaruvalyë ni macië sina taura lókë."
Recin quetë, "Cana estellya nissë tanen; ar sinanen macil macuvalyë Fafnir."[ « ] [ < ]