הצטרפות לעמותה

אנו מברכים על כל רצון לבוא ולתרום במסגרת העמותה לטובת קידום ועידוד העיסוק ביצירותיו ומורשתו של הסופר ג'.ר.ר טולקין. יחד עם זאת, וכדי למנוע אי הבנות, יש להדגיש כמה דברים:

כפי שנאמר בחלק "על העמותה ופעילויותיה", החברות בעמותה לא מעניקה הטבות שונות, כגון הנחות, כניסות חינם לאירועים או דברים מעין אלו.
באופן כללי ובקיצור, החברות בעמותה היא חברות למען פעלתנות, ולא למען החברות לשמה. משמע, תנאי הכרחי למעוניין בחברות בעמותה הוא הצגת פעלתנות ויוזמה בתחום הטולקיאי ובמסגרת העמותה. חבר אשר לאורך זמן רב לא יתרום מזמנו ומרצו באופן יחסי למטרות העמותה לא יוכל להמשיך ולהיות חבר בה.

אם הנך מעוניין להצטרף לעמותה, ראשית עליך להשתלב במעגל הפעילות בקהילה. אנא פנה לרן בר-זיק, יו"ר העמותה בדואל jobs@tolkien.co.il והצע את עצמך כפעיל בקהילה.