על העמותה ופעילויותיה

עמותת טולקין הישראלית הוקמה בשנת 2003 על ידי גרעין פעילים מרכזיים מהקהילה הטולקינאית הישראלית.

פעילים אלו ייצגו את הקהילה הטולקינאית - גוף לא רשמי המאגד ומחבר בין חובבי טולקין שונים בארץ, בעיקר דרך מערכת הפורומים ב"אורט". הפעילים התרכזו בעיקר בארגון פעילויות המערבות יצוג מול גורמי חוץ.
לאחר זמן מה, עקב ריבוי היוזמות והפרוייקטים, וגם מתוך תפיסה כי ראוי ונכון שלקהילה הטולקינאית יהיה גוף מארגן רשמי, החליטו הפעילים להקים עמותה רשמית העוסקת בנושא.

לאחר הקמתה שמה לה העמותה מספר מטרות (את הנוסח הרשמי ניתן לקרוא בתקנון), שעיקרן הוא עידוד הלמדנות והעיסוק לכל גווניהם ביצירותיו של הסופר ג'.ר.ר טולקין, יצירת פעילויות, כנסים ואירועים לקהילת חובבי טולקין בישראל, וייצוג רשמי אל מול כל גורם כזה או אחר שיש לו יד בנושא, כגון ייצוג אל מול התקשורת, יצירת קשרים עם קהילות בחו"ל וכדומה.

מבנה העמותה מורכב מכלל הפעילים השוים המהווים את האספה הכללית, מתוכם נבחרים חמישה נציגים לכהונה בוועד העמותה. וועד העמותה תפקידו למעשה לנהל את העמותה על חלקיה ופעילויותיה השונים, תוך הצבת יעדים לאור מטרות העמותה. לצד הוועד קיימת וועדת הביקורת אשר מפקחת על הפעילות הכספית והכללית של הוועד.
העמותה איננה "מעניקה הטבות" לחברים בה, וכיוונה הכללי הוא פעלתנות ויזימת פרוייקטים בלבד לטובת הנושא הטולקינאי.
העמותה שואבת את כוחה ואת הלגיטימיות שלה אל מול הקהילה מתוך פעלתנות החברים בה. העמותה איננה גוף נבחר של הקהילה (על אף שהחברים בה באים מתוך הקהילה ומקיימים קשר הדוק ביותר עמה), וניתן להצטרף אליה.

העמותה, על אף גילה הצעיר, הספיקה כבר לקחת חלק בארגון מפגשים טולקינאיים שונים, להוות כתובת לתקשורת בכל הנוגע לטרילוגיית הסרטים "שר הטבעות", ליזום מגעים שונים הנוגעים להוצאה מחודשת של תרגום לבנית ובעיקר לקחת חלק בניהול ובארגון של כנס "אבק כוכבים 2003" וכנס "אבק כוכבים 2004".