I Yessessë

 

 

( 2003)

 

( : , : {}).

 

: " () , . , . " !" . ; . ' .

 

, . "", , . "", -"" ! -, -, "", : ! "", - { , "" -"" }: ' ", , , . "-" ( - "" ). -, -, , . "" , "" . ", "", (i yessesse).

 

: " "-, " . ' - -' { ' '}." , . , "-" , ( 20 ). " - -" -" ".

 

"" . -" , "is", "are" " " . . "" ( , 42, ' 34). ( ), ; , , ' 72. -", : "is" , -": "" , "is" "" . "", "". , "" *, "" ? (, , , , , , , !) (Basic Quenya) ' "", . "", -, . , " " ( "!): , *" ".

 

"" , (), . *, ,   ( , 43, ' 38). = ( ) - . : " ! !". , = " ". "", ; " " { }: " .." ( , 43, ' 36).  " " ". ( - "it" , "it" ).

 

", ". , . *-, , - , "" . - = ""? "": - . , "" -. - - - * ( , ). - ", ", - ", " ( ) "", , ", " - ( * - ). -, - "" (- "" ).

 

: " ." ", , " (, , ). "", "" ""? . "", "" "". - 42 , " 25-26. , "" , "", ( ) - . .

 

; ", " ( , { - : "" > ""} ""?) . ( ) - .

 

- "" - "" . - , "/" ; -- --. .

 

... !

 

: : : : | :

: : :

: | : : : :

: : : : : :

: | : : :

: : : | : : | : | : :  

 

1. I yessesse Eru ontane Menel ar Cemen. 2. Ar Cemen né cumna ar lusta, ar enge mornie or i undume, ar Eruo Súle wille or i neni. 3. Ar eque Eru: "Ea cále!" Ar enge cále. 4. Eru cenne sa i cále né mára, ar Eru ciltane i cále i morniello. 5. Ar Eru estane i cále Aure, ar i mornie estanes Lóme. Ar enge sinye, ar enge arin, i minya aure.

6. Ar eque Eru: "Ea telluma endesse i nenion, ar ciltuvas nén nenello." 7. Ar Eru carne i telluma ar ciltane i neni or i telluma i nenillon nu i telluma. Ar enge sie. 8. Ar Eru estane i telluma Menel. Ar enge sinye, ar enge arin, i attea aure.

9. Ar eque Eru: "Na i neni nu menel hostaine mine nómesse, ar na i parca nór cénina!" Ar enge sie. 10. Ar Eru estane i parca nór Cemen, nan i hostaine neni estanes Ear. Ar Eru cenne sa nes mára. 11. Ar eque Eru: "Á cole cemen salque, olvar carila erdi, yávaldar colila yáve nostalentassen, cemende." Ar enge sie. 12. Cemen colle salque, olvar carila erdi, nostalentassen, ar aldar colila yáve yasse ear erdentar, nostalentassen. Ar Eru cenne sa nes mára. 13. Ar enge sinye, ar enge arin, i nelya aure.

14. Ar eque Eru: "Ea calmar tellumasse menelo ciltien aure lómillo, ar nauvante tannar asarion ar aurion ar coranárion. 15. Nauvante calmar tellumasse menelo caltien cemenna." Ar enge sie. 16. Eru carne i atta alte calmar, i analta calma turien auresse ar i pitya calma turien lómisse, ar i eleni. 17. Ar Eru panyane ta tellumasse menelo caltien cemenna 18. ar turien auresse ar lómisse ar ciltien cále morniello. Ar Eru cenne sa nes mára. 19. Ar enge sinye, ar enge arin, i cantea aure.

20. Ar eque Eru: "Á ea úve cuine onnolíva i nenissen, ar á wile aiweli tellumasse menelo." 21. Ar Eru ontane i alte earcelvar ar ilya i úve cuine onnaiva i rihtar i nenissen, nostalentassen, ar ilye rámavoiti onnar nostalentassen. Ar Eru cenne sa nes mára. 22. Ar Eru laitane te ar quente: "Na yávinque ar na rimbe, á quate nén i earion, ar na i aiwi rimbe cemende!" 23. Ar enge sinye, ar enge arin, i lempea aure.

24. Ar eque Eru: "Á cole cemen cuine onnar nostalentassen, lamni ar celvaller ar cemeno hravani celvar, nostalentassen." 25. Ar Eru carne cemeno hravani celvar nostalentassen, ar i lamni nostalentassen ar ilye celvar i vantar cemende, nostalentassen. Ar Eru cenne sa nes mára. 26. Ar eque Eru: "Alve care Atan venwelvasse, canta velve; ar turuvas earo lingwi ar menelo aiwi ar i lamni ar ilya i cemen ar ilye celvar i vantar cemende." 27. Ar Eru ontane Atan venweryasse, Eruo venwesse ontaneryes; hanu ar ní ontaneryet. 28. Ar Eru laitane te, ar eque Eru tienna: "Na yávinque ar na rimbe, á quate cemen ar ása panya nu le, ar á ture earo lingwi ar menelo aiwi ar ilye cuine onnar i vantar cemende." 29. Ar eque Eru: "En! antan len ilye olvar carila erdi, ilya i ear ilya i palúresse cemeno, ar ilye aldar carila yávi yassen ear erdi. Nas ya matuval. 30. Ar ilye hravani celvain ar ilye menelo aiwin ar ilyan i vanta cemende, ilya cuinan, antan ilye laique olvar matien." Ar enge sie. 

31. Ar Eru cenne ilya ya carnes, ar en! nes ammára. Ar enge sinye, ar enge arin, i enquea aure.

 

:  - - : -: - - : | - - : 

: - -:  - - :

- -: | -: - - -: - - -: - - :

: - -: - - - : -: -: - - :

- - : - - | - -: - : - - :

- -: - - - -: - - -: | - : - - -: -- | - - -- - - : - - | - - -- -: -- - - - : 

 

-:

 

: :

1. I yessesse Eru ontane Menel ar Cemen.

: : [ "" " ( ); . " " " " " ( , 43, " 10-12). , " " "" "-", " ".]

 

: :

  2. Ar Cemen né cumna ar lusta, ar enge mornie or i undume, ar Eruo Súle wille or i neni.

 :  - - : 

 

: :                                                                                                                           

3. Ar eque Eru: "Ea cále!" Ar enge cále.

: -: [ , - ", ". ' 392, -, . - , /- . - , .]

 

: :                                                

4. Eru cenne sa i cále né mára, ar Eru ciltane i cále i morniello.  

 : - - : [ *- "" - "", , ' 365.]

 

: | :

5. Ar Eru estane i cále Aure, ar i mornie estanes Lóme. Ar enge sinye, ar enge arin, i minya aure.  

: | - - :

 

: :

6. Ar eque Eru: "Ea telluma endesse i nenion, ar ciltuvas nén nenello."

: :

 

: :

7. Ar Eru carne i telluma ar ciltane i neni or i telluma i nenillon nu i telluma. Ar enge sie.

:  - -:

 

: :

8. Ar Eru estane i telluma Menel. Enge sinye, ar enge arin, i attea aure.                                 

:  - - :

 

: :

9. Ar eque Eru: "Na i neni nu menel hostaine mine nómesse, ar na i parca nór cénina!" Ar enge sie. 

:  - -:

 

: | :

10. Ar Eru estane i parca nór Cemen, nan i hostaine neni estanes Ear. Ar Eru cenne sa nes mára.

: | -: [ " " - * "" *- - - ", , ". - , - - ""; , 43, ' 10.]

 

:  :

11. Ar eque Eru: "Á cole cemen salque, olvar carila erdi, yávaldar colila yáve nostalentassen, cemende." Ar enge sie. 

: - - -: [ ", ", , ' 66, ' " ", ' 272. "" (" "). "", " ".]

 

: :

12. Cemen colle salque, olvar carila erdi, nostalentassen, ar aldar colila yáve yasse ear erdentar, nostalentassen. Ar Eru cenne sa nes mára

: - - -:

 

:  :                                                                                                                                                      

13. Ar enge sinye, ar enge arin, i nelya aure.

:  - - :

 

 : :

14. Ar eque Eru: "Ea calmar tellumasse menelo ciltien aure lómillo, ar nauvante tannar asarion ar aurion ar coranárion. 

: : [ ' 415 " ", - "" -, - {; } . - ", ": , ' 385.]

 

: :

15. Nauvante calmar tellumasse menelo caltien cemenna." Ar enge sie.

: - -:  

 

: :

16. Eru carne i atta alte calmar, i analta calma turien auresse ar i pitya calma turien lómisse, ar i eleni.      

 : - - - :

 

: :                                                                                  

17. Ar Eru panyane ta tellumasse menelo caltien cemenna

: -: [ "" , { ...} ". , 43, ' 20, - ", " ; - ( ) . , ", "   ( , ' 389), . , ", , ", - .]

 

: :

18. ar turien auresse ar lómisse ar ciltien cále morniello. Ar Eru cenne sa nes mára. 

: -:

 

: :

19. Ar enge sinye, ar enge arin, i cantea aure.

: - - : 

 

: :

20. Ar eque Eru: "Á ea úve cuine onnolíva i nenissen, ar á wile aiweli tellumasse menelo."

: (= , ) - - : [ - "" "".... !]

 

: | :

21. Ar Eru ontane i alte earcelvar ar ilya i úve cuine onnaiva i rihtar i nenissen, nostalentassen, ar ilye rámavoiti onnar nostalentassen. Ar Eru cenne sa nes mára. 

: - - | - -: { : "- "; "" "" " / ".} 

 

: :

22. Ar Eru laitane te ar quente: "Na yávinque ar na rimbe, á quate nén i earion, ar na i aiwi rimbe cemende!"

: - : [*, *, "": +-; , "". - - , "".]

 

: :                                                                                                         

23. Ar enge sinye, ar enge arin, i lempea aure.

: - - :

 

: :

24. Ar eque Eru: "Á cole cemen cuine onnar nostalentassen, lamni ar celvaller ar cemeno hravani celvar, nostalentassen".

: - - :  [* "", " ", ; - "", " ", , ' 377.]

 

: :

25. Ar Eru carne cemeno hravani celvar nostalentassen, ar i lamni nostalentassen ar ilye celvar i vantar cemende, nostalentassen. Ar Eru cenne sa nes mára.

: - - - -:

 

: :

 26. Ar eque Eru: "Alve care Atan venwelvasse, canta velve; ar turuvas earo lingwi ar menelo aiwi ar i lamni ar ilya i cemen ar ilye celvar i vantar cemende."

: - - -: [, - - "" , "". - , - - : *"" ( ) ( , 43, ' 17). : ", *": , ' 100, ' " ", ' 254. "": - + - - "" .]

 

: | :

27. Ar Eru ontane Atan venweryasse, Eruo venwesse ontaneryes; hanu ar ní ontaneryet.

: | - : [ " ", " " - , *-- - - .]

 

: :

28. Ar Eru laitane te, ar eque Eru tienna: "Na yávinque ar na rimbe, á quate cemen ar ása panya nu le, ar á ture earo lingwi ar menelo aiwi ar ilye cuine onnar i vantar cemende."

: - - -: [ ""; - " ". - + - "" ( "" --), .]

 

: | :

29. Ar eque Eru: "En! antan len ilye olvar carila erdi, ilya i ear palúresse cemeno, ar ilye aldar carila yávi yassen ear erdi. Nas ya matuval.

: -- | - - -- - - :

 

: | :

30. Ar ilye hravani celvain ar ilye menelo aiwin ar ilyan i vanta cemende, ilya cuinan, antan ilye laique olvar matien." Ar enge sie.

: - - | - - -- -: [ "", - -.]

 

: :

31. Ar Eru cenne ilya ya carnes, ar en! nes ammára. Ar enge sinye, ar enge arin, i enquea aure.

: -- - - - : [  < -, "" - " " 385 " '. . . ".]

 

, ". 1188 ...