'

 

( 2003)

 

-, " ' ... .

 

: : :

:

: : :

: :

: : : שׂ: :

: : :

: : :

| : : :

:

:

 

1. Sie menel ar cemen ar ilya hossento ner telyaine. 2. Ar i otsea auresse Eru telyane carierya ya carnes, ar sendes i otsea auresse ilya carieryallo ya carnes. 3. Ar Eru laitane i otsea aure ar airitáne sa, an sasse Eru sende ilya carieryallo ya ontanes ar carnes.
4. Sin ná i nyarna menelo ar cemeno íre nente ontaine, i auresse ya carne Yehóva Eru menel ar cemen.

5. Voro palúressea tussa lá enge cemende, ar olvar voro úmer tuita, an Yehóva Eru lá tyarne miste lanta cemenna, ar lá enge Atan mótien i palúresse. 6. Ar hísie ortane cemello, ar ánes nén ilya i palúren cemeno. 7. Ar Yehóva Eru carne i Atan astonen i cemello ar súyane cuilesúle mir nengwirya, ar i Atan né cuina onna.
8. Ar Yehóva Eru empanne tarwa Erende, Rómenna, ar entasse panyanes i Atan i carnes. 9. Ar Yehóva Eru tyarne tuita cemello ilya alda i ná vanya cenien ar mára matien ho sa, ar yando i alda cuileo endesse i tarvo, ar i alda istyo márava ar ulcuva.
10. Ar enge síre i lende et Erenello antien nén i tarwan, ar entallo nes hyárina mir canta celumi. 11. I esse i minyo ná Píhyon; sa ná i sire os ilya i nóre Havíla, yasse ea
malta. 12. Ar tana nóreo malta ná mára. Entasse ear yando nísima suhte ar ahyamíre. 13. Ar i esse i attea síreo ná Íhon; sa ná i sire os ilya i nóre Cús. 14. Ar i esse i nelya síreo ná Hirrecel; sa ná i cele rómesse Ahyuro. Ar i cantea síre ná Perat.
15. Ar Yehóva Eru mampe i Atan ar panyane se Ereno tarwasse mótien sasse ar tirien sa. 16. Ar Yehóva Eru canne i Atanen, quétala: "Ilya aldallo i tarwasse lertalye mate. 17. Ar i aldallo istyo márava ar ulcuva áva mate, an i auresse ya matilye sallo, anwave firuvalye.

18. Ar eque Yehóva Eru: "Ume mára sa i Atan ná eressea. Caruvan sen restar i ná ve se."

19. Ar Yehóva Eru carne cemennen ilye celvar palúreo ar ilye aiwi menelo, ar tulyaneryet i Atanna cenien mana estaneryet. Ya i Atan estane ilya cuina onna, sa né esserya. 20. Ar i Atan estane ilye lamni ar i aiwi menelo ar ilye hravani celvar, mal Atanen úmes hire restar i né ve se.
21. San Yehóva Eru tyarne núra fúme lanta i Atanna, ar íre fumnes, mampes mine hónaxoryaron ar quante hrávenen. 22. Ar Yehóva Eru carne i hónaxo ya mampes i Atanello mir nís, ar tulyaneryes i Atanna. 23. Ar eque i Atan: "Lú sina nas axor axonyaron ar hráve hrávenyo! Sin nauva estaina Nís, an Nerello nes mapaina." 24. Sie nér autuva ataryallo ar amilleryallo ar himyuva vesserya, ar nauvante hráve er.
25. Ar nente helde, i Atan ar vesserya, mal úmente naityane.

 

-: - : - - - :

: - - -: - -- : - - :

- : - - :

- : - - : : - - : :

- - : - - : : - - : - - - - -- - : - - : | - : - - - -: -: - - - - : :

 

-:

 

: :

 

1. Menel ar cemen ar ilya hossento ner telyaine.

 

-: [ "", , ' 41; "". ", ", - - ", , ", -, ' 411.]

 

: :

 

2. Ar i otsea auresse Eru telyane carierya ya carnes, ar sendes i otsea auresse ilya carieryallo ya carnes.

 

: - : [ "", , 42, ' 25. ; , . -, '. "" -; - - ", , ". - ", "- ** ( , ' 385). - "" ( , ' 383).]

 

: :

 

3. Ar Eru laitane i otsea aure ar airitáne sa, an sasse Eru sende ilya carieryallo ya ontanes ar carnes.

: - - - : [ - "", : , " (), ", 308 '... . "" , - - ' 32 , 1993, ' 7. , . - -. ( ) - . " ", - .]

 

: :

 

4. Sin ná i nyarna menelo ar cemeno íre nente ontaine, i auresse ya carne Yehóva Eru menel ar cemen.

 

: : [ "" , ' 401 " ": = ?" ' ". "" , -. "" ( ; " " ") , , ' 72. - -. , -  "', " ( ). , - {- }, . ( "' " , !) -Jehovah { }, ( "", ""). .]

 

: :

 

5. Voro palúressea tussa lá enge cemende, ar olvar voro úmer tuita, an Yehóva Eru lá tyarne miste lanta cemenna, ar lá enge Atan mótien i palúresse.

 

: - - -: [ " ", "", " ". " , ", ' ', ' 380 " ; "". " (, -) - (-) (-) ( "{} -", - , , ; , 43, ' 13 44, ' 16). , " , "= "". ", ", , ' 96.]

 

: :

 

6. Ar hísie ortane cemello, ar ánes nén ilya i palúren cemeno.

 

: - -- : [ " () ( , , )"; , ' 31, - "". ", ", ''; ' ', ' 67]

 

: :

 

7. Ar Yehóva Eru carne i Atan astonen i cemello ar súyane cuilesúle mir nengwirya, ar i Atan né cuina onna.

 

: - - : [ - , "- " (, ). - "-, ". - " , , "" , " . - "", - ; "", . - , . - ", "; - *-, -, , ' 376.]

 

: :

 

8. Ar Yehóva Eru empanne tarwa Erende, Rómenna, ar entasse panyanes i Atan i carnes.

 

: - : [ "" , "" ( , ' 36; , ' 252). , * -, . , ' ; -, ' 388, 389. , , ; - -; "" ( , 43, ' 17). - "", , ' 87. "" - * "() ( "")"; "", ( , ' 128-129). "" '. - ", ", " " , , " " ( * "). ' 80 - ", ", "" ( , ' 384; " ) .]

 

: :

 

9. Ar Yehóva Eru tyarne tuita cemello ilya alda i ná vanya cenien ar mára matien ho sa, ar yando i alda cuileo endesse i tarvo, ar i alda istyo márava ar ulcuva.

 

: - - [] : [ "". (wo) - , . ' 352, -; - * (*Kurwo), , (* > * > ). - " ", ", ". "() " ( ): - "" -, , 43, ' 23-24. "" "" - -, - " " " " (, "), "". , "" "" "": "".]

 

: :

 

10. Ar enge síre i lende et Erenello antien nén i tarwan, ar entallo nes hyárina mir canta celumi.

 

: - : [ "()..." { , '...}. "", ", ", - "", , ' 385, " . , *= *' ?, . -, -.]

 

: :

 

11. I esse i minyo ná Píhyon; sa ná i sire os ilya i nóre Havíla, yasse ea malta.

 

: - - : [ - { , ich-laut, . , ; - {; - . - . "" { "" } ( ) - "", , ' 385, " - - "", . - "" { ; } ( , 379) .]

 

: :

 

12. Ar tana nóreo malta ná mára. Entasse ear yando nísima suhte ar ahyamíre.

 

: : [ "" , - ; , " " . "" - " ", ( , ' ?). "" "" ( , ' 86); - - . - "" ; ( ) - "" ( , ' 395) - "-"; "" .]

 

: שׂ:

 

13. Ar i esse i attea síreo ná Íhon; sa ná i sire os ilya i nóre Cús.

: - - : [ "" - ( ; 3íhon = Ghíhon ! -3 ). -, - , , ( ).]

 

: :

 

14. Ar i esse i nelya síreo ná Hirrecel; sa ná i cele rómesse Ahyuro. Ar i cantea síre ná Perat.

 

: : [ "", "" , -, ' 380. , , ( - - = ; '). , . - {"" "", } , "". "" , , , -' ', ' 363 ", , ( )". , "" ( ').]

 

: :

 

15. Ar Yehóva Eru mampe i Atan ar panyane se Ereno tarwasse mótien sasse ar tirien sa.

 

: - - : [ - ", , ", (' 59) . - ( ) - , , ' 371 -' ', " -, - .]

 

: :

 

16. Ar Yehóva Eru canne i Atanen, quétala: "Ilya aldallo i tarwasse lertalye mate.

 

: - - : [ - ", " : "" (-' ', ' 361-362, , - , -). , (?) , , . - , - ( ): . - ", " { }.]

 

: :

 

17. Ar i aldallo istyo márava ar ulcuva áva mate, an i auresse ya matilye sallo, anwave firuvalye.

 

: : [ + { }, ! " ()" ( -, ' 396); = " ". - "", ", " ( "" ' "). ", " { }, - - ", , ", , ' 348, " -.]

 

: :

 

18. Ar eque Yehóva Eru: "Ume mára sa i Atan ná eressea. Caruvan sen restar i ná ve se."

 

: - - : [ ", ", ( ", ", , , ' 396). : "..." { : " .."} , - ( 20 ); . - "", - . - ", ", - . "", - - ", ", , ' 79.]

 

: :

 

19. Ar Yehóva Eru carne cemennen ilye celvar palúreo ar ilye aiwi menelo, ar tulyaneryet i Atanna cenien mana estaneryet. Ya i Atan estane ilya cuina onna, sa né esserya.

 

: - - - - -- - : [ . , - "" {-}. - (-, ), . "", , ' 395.]

 

: :

 

20. Ar i Atan estane ilye lamni ar i aiwi menelo ar ilye hravani celvar, mal Atanen úmes hire restar i né ve se.

 

: - - : [ "-": ", " ( -) "".]

 

: :

 

21. San Yehóva Eru tyarne núra fúme lanta i Atanna, ar íre fumnes, mampes mine hónaxoryaron ar quante hrávenen.

 

: | - : [... "... {}" { :" -, , "}. "" { "": " , "}, , ' 253 / , ' 39, - ", ", , ' 39. "" , , - , ; - ", -" ( , ' 390, " ). - "", = "" ; "-" "-" , "" "". "-", .]

: :

 

22. Ar Yehóva Eru carne i hónaxo ya mampes i Atanello mir nís, ar tulyaneryes i Atanna.

 

: - - - -: [ / / , "".]

 

: :

 

23. Ar eque i Atan: "Lú sina nas axor axonyaron ar hráve hrávenyo! Sin nauva estaina Nís, an Nerello nes mapaina."

 

: -: [ / ; / ( ). : "" - "".]

 

: :

 

24. Sie nér autuva ataryallo ar amilleryallo ar himyuva vesserya, ar nauvante hráve er.

 

: - [: ] - [: -] - - : [ "-": -- "--". ; "". " ", " ", , 44, ' 17.]

 

: :

 

25. Ar nente helde, i Atan ar vesserya, mal úmente naityane.

 

: [ , ' 65, - ", "; ( ) -", ". , (naityaina). - -, {-; , } -- ( ). , - , -, - : "" * ( , 43, ' 30).]